INFORMACE K PROVOZU

Vážení zákazníci,

HOP Arena-Čestlice, přicházíme s důležitým oznámením. Po šesti fantastických letech plných skoků a radosti se naše arena bude 28. dubna 2024 definitivně zavírat. Nezmeškejte poslední příležitost zažít dobrodružství na našich trampolínách! Přijďte si užít závěrečné hopsání a společně se s námi rozloučit. Těšíme se na vás, aby jsme společně oslavili všechny ty skvělé momenty, které jsme spolu sdíleli.

 

HOP ARENA Čestlice (provozovaná společností Trampoline Investments s.r.o., IČ 01820877) je od 20. 12. 2023 v úpadku a na její majetek byl prohlášen konkurs. Přes úsilí provozovatele na něj dopadla situace způsobená epidemií Covidu a další následná omezení včetně zvyšujících se vstupních nákladů.

Správu společnosti převzal od 20. 12. 2023 soudem jmenovaný insolvenční správce – společnost AKKRM insolvence, v.o.s., se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno. www.akkrminsolvence.cz,

Neseme dobrou zprávu – zákazníci opět mohou využívat vouchery na vstupné, které byly nyní neaktivní a čekalo se na soudní rozhodnutí o jejich využití. Podařilo se nám získat soudní stanovisko, které umožňuje zákazníkům začít čerpat tyto vouchery. U voucherů, které expirovaly mezi 20. 12. 2023 a 20. 2. 2024 pro Vás na pobočce zdarma prodloužíme platnost.

Upozorňujeme, že podmínky přijímání voucherů se mohou změnit. Pohledávku za nevyčerpané vouchery nebo jiné služby zakoupené do 20. 12. 2023 si můžete přihlásit do insolvence, ale nejpozději do 20.2.2024.

 

 

Pomocné informace pro podání přihlášky

Formulář pro přihlášku pohledávky si můžete stáhnout zde https://isir.justice.cz/isir/forms/Prihlaska_pohledavky.1.4.2.pdf nebo na tomto obecném odkazu, kde jsou také další pokyny: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.  Nezávazný vzor vyplněné přihlášky jsme pro Vás připravili zde: hoparena.cz/ke-stazeni/

Přihláška se podává k Městskému soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2, ke sp. zn. MSPH 77 INS 18087/2023. Formulář je možné vyplnit ručně nebo přímo v PDF a odeslat na soud (poštou, datovou schránkou nebo osobně) nejpozději do 20. 2. 2024. Pokud posíláte na soud vytištěné, je potřeba poslat dvojmo, Váš podpis není nutné ověřovat. Jako přílohu přihlášky je vždy nutné zaslat kopii voucheru.

Pokud máte voucherů více, přidejte přes tlačítko plus další pohledávku (č. 2 atd).

Do přihlášky prosím vyplňte vždy také alespoň e-mailový kontakt na Vás a bankovní spojení.

Poučení k přihláškám:

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku u Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2 (tj. do 20. 2. 2024). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávka, kterou lze po zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníku uplatnit přihláškou, nemůže být uplatněna žalobou. Lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška podána u insolvenčního soudu nebo je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit. K přihláškám podaným později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška pohledávky musí být podána na aktuálním formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na internetových stránkách www.justice.cz včetně pokynů pro jejich vyplnění. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Přihláška včetně příloh se podává dvojmo.

This site is registered on wpml.org as a development site.